KOBE PREMIUM Night 2021 Hyogo Kobe

兵庫が誇る地場産アイテムやファッション・街の魅力などを
ファッションショーやトークショーで皆さまにお届けします。